Fraude uitgelegd

Datalek

Een datalek is het onrechtmatig toegang verkrijgen tot persoonsgegevens.

Een datalek kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een cyberkraak of een hack.


Vragen en antwoorden

Wat is een datalek?
Online fraude
Uitgelegd Redactie
· 28 december 2020
Antwoord nodig

Bronnen en referenties

De financiële begrippenlijst https://www.dfbonline.nl/begrip/19496/datalek