Fraude uitgelegd

Op welke manieren wordt fraude aangepakt volgens de anti-fraudestrategie van de overheid?

Uitgelegd Redactie
13 april 2021
  • Opstellen en controleren van fraudebestendige regels.
  • Verbeteren van de informatievoorziening van opsporingsdiensten, zoals de basisregistratie personen verbeteren.
  • Het bestrijden van fenomenen die het plegen van fraude mogelijk of makkelijker maken. Denk hierbij aan vormen van fraude die het makkelijker maken om andere vormen van fraude te plegen, zoals: identiteitsfraude, faillissementsfraude en gefingeerde dienstbetrekkingen.
  • Een gerichte aanpak van fraudeurs, waarbij de overheid als één geheel optreedt.